Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Rimavská Sobota15.10.2018

Obchod a marketing

Radlinského 36/B, 81107, Bratislava

Využitie získaných vedomosti v obchode, v službách, v podnikochZískanie znalostí o moderných počítačových technológiách ...