Stredná odborná škola

Stredná odborná škola

SOŠ, Stredná odborná škola v Rimavskej Sobote

Adresa: Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón:047/ 5621 527
Kontaktná osoba:Ing. Miroslav Uhrin - riaditeľ
E-mail:skola@sosrs.edu.sk

PROFIL

Stredná odborná škola – Szakközépiskola na Okružnej ulici č.61 v Rimavskej Sobote vznikla 1.septembra 2003 zlúčením dvoch škôl s dlhoročnou tradíciou v oblasti vzdelávania, Strednej poľnohospodárskej a priemyselnej školy a Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho a potravinárskeho v Rimavskej Sobote.

Je príspevkovou organizáciou, ktorej predmet činnosti spočíva vo výchove a vzdelávaní stredoškolskej mládeže v odboroch dopravného, priemyselného, poľnohospodárskeho a potravinár- skeho a zamerania.

Hlavným cieľom školy je pripravovať absolventov, ktorí sa uplatnia na trhu práce, majú vedomosti, znalosti a zručnosti vo svojom odbore rozšírené o spôsobilosť komunikácie v cudzích jazykoch, ovládania informačno-komunikačných technológií, podnikateľských a ekonomických vedomostí. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania na škole je výchova absolventa, ktorý je tvorivý, kreatívny, schopný pracovať v tíme a riešiť problémy, schopný ďalšieho vzdelávania a sebavzdelávania, adaptabilného na zmeny v profesijnom a súkromnom živote a neposlednej miere nesie zodpovednosť za svoje správanie.

ŠTÚDIUM

Stredná odborná škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) v 4-ročných študijných odboroch končiace maturitnou skúškou, stredné odborné vzde- lanie (sekundárne) v 3-ročných učebných odboroch končiace záverečnou skúškou a nžšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) v 2-ročnom učebnom odbore kon- čiace záverečnou skúškou.

* Študijné odbory:

mechanik počítačových sietí
bioenergetika
kontrolór potravín
manažér výroby a kontroly v au- tomobilovom priemysle
pracovník marketingu
technika a prevádzka dopravy
prevádzka a ekonomika dop- ravy
agropodnikanie

* Učevné odbory:

cukrár
pekár
mäsiar, lahôdkar
agromechanizátor, opravár
poľnohospodárska výroba

* Nadstavbové štúdium:

poľnohospodárstvo
potravinárska výroba:
mäsová a údenárska výroba
pekárenská a cukrárska výroba
manažér predaja a prevádzky autoservisu:
predaj automobilov
prijímací technik
logistik

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.