Úvod > Články a rady > Všeobecné články > V kraji sa dokončilo v prvom polroku 377 bytov

V kraji sa dokončilo v prvom polroku 377 bytov

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa za prvý polrok 2017 v kraji dokončilo 377 bytov, čím sa Banskobystrický kraj zaraďuje na posledné miesto zo všetkých krajov SR. Oproti polroku 2016 sa však počet dokončených bytov zvýšil o 25. V percentuálnom vyjadrení ide o 7 % nárast. Dokončené byty v kraji sa  podieľali na počte dokončených bytov v SR 5,3 %.

Z celkového počtu dokončených bytov v kraji prevládali štvorizbové byty, ktoré tvorili 36,9 %, päť a viac izbové byty tvorili 19,9 %,  trojizbové byty 17,2 %, jednoizbové byty a garsónky 13,8 % a dvojizbové byty 12,2 %. Z hľadiska vlastníckych vzťahov boli dokončené byty v súkromnom tuzemskom vlastníctve (95,2 %) a vo vlastníctve územnej samosprávy (4,8 %). Z územného hľadiska bolo najviac dokončených bytov v okresoch Zvolen (98 bytov; 26 % v rámci kraja), Banská Bystrica (91 bytov; 24,1 %),  Lučenec (33 bytov; 8,8 %), Žarnovica (27 bytov; 7,2 %), Detva (25 bytov; 6,6 %), Rimavská Sobota (23 bytov; 6,1 %) a Žiar nad Hronom (20 bytov; 5,3 %). V ostatných okresoch kraja bol podiel dokončených bytov v rámci kraja nižší ako 5 %. Počet dokončených bytov vzrástol v 7 okresoch kraja, v 2 okresoch sa počet nezmenil a v 4 okresoch zaznamenali pokles. Najväčší medziročný nárast v absolútnom vyjadrení bol zaznamenaný v okrese Zvolen (o 62 bytov), zatiaľ čo v percentuálnom vyjadrení bol zaznamenaný najvyšší medziročný nárast v okrese Žarnovica.

V sledovanom období sa v kraji začalo stavať 593 bytov. Medziročne sa tento počet znížil o 262 bytov. Z územného hľadiska sa byty začali stavať prevažne v okresoch Banská Bystrica (125 bytov; 21,1 %), Zvolen (76 bytov; 12,8 %), Krupina (73 bytov; 12,3 %) a Žarnovica (70 bytov; 11,8 %).

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v kraji rozostavaných 5 930 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet vzrástol o 10. Z územného hľadiska bolo najviac rozostavaných bytov v okrese Banská Bystrica (2 255 bytov), Zvolen (674 bytov) a Veľký Krtíš (562 bytov).

 

 

Okres Banská Bystrica

V okrese Banská Bystrica sa za polrok 2017 dokončilo 91 bytov. Oproti polroku 2016 sa zvýšil počet dokončených bytov o 31 jednotiek, čo predstavuje nárast o 51,7 %. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 24,1 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 125 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 368, čo je pokles o 74,6 %.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 2 255 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet klesol o 155.

Okres Banská Štiavnica

V okrese Banská Štiavnica sa za polrok 2017 dokončilo 8 bytov. Oproti polroku 2016 sa znížil počet dokončených bytov o 24 jednotiek (pokles o 75 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 2,1 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 31 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 1.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo  v okrese rozostavaných 94 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet vzrástol o 10.

Okres Brezno

V okrese Brezno sa za polrok 2017 dokončilo 18 bytov. Oproti polroku 2016 sa znížil počet dokončených bytov o 5 jednotiek (pokles o 21,7 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 4,8 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 42 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 13.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo  v okrese rozostavaných 387 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet stúpol o 20 jednotiek.

Okres Detva

V okrese Detva sa za polrok 2017 dokončilo 25 bytov. Oproti polroku 2016 sa zvýšil počet dokončených bytov o 2 jednotky (nárast o 8,7 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 6,6 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 29 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 5.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 266 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet stúpol o 15.

Okres Krupina

V okrese Krupina sa za polrok 2017 dokončilo 12 bytov. Oproti polroku 2016 sa počet dokončených bytov zvýšil o 8 bytov. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 3,2 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 73 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 42.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 211 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet vzrástol o 61.

Okres Lučenec

V okrese Lučenec sa za polrok 2017 dokončilo 33 bytov. Oproti polroku 2016 sa počet dokončených bytov nezmenil. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 8,8 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 39 bytov. Medziročne sa znížil počet začatých bytov o 4.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 391 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet vzrástol o 8.

Okres Poltár

V okrese Poltár sa za polrok 2017 dokončili 3 byty. Oproti polroku 2016 sa počet dokončených bytov znížil o 82, pričom ide o najväčší pokles zo všetkých okresov kraja (o 96,5 %).  Tento výrazný pokles v polroku 2017 bol spôsobený najvýraznejším nárastom dokončených bytov spomedzi všetkých okresov kraja v roku 2016. Dokončené byty za polrok 2017 v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 0,8 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 7 bytov. Medziročne sa  počet začatých bytov znížil o 2 byty.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 97 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet  stúpol o 7.

Okres Revúca

V okrese Revúca sa za polrok 2017 dokončili 3 byty. Oproti polroku 2016 sa počet dokončených bytov nezmenil. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 0,8 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 6 bytov. Medziročne  sa počet začatých bytov znížil o 1 byt.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 68 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 sa ich počet nezmenil.

Okres Rimavská Sobota

V okrese Rimavská Sobota sa za polrok 2017 dokončilo 23 bytov. Oproti polroku 2016 sa zvýšil počet dokončených bytov o 3 (nárast o 15 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 6,1 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 35 bytov. Medziročne sa  počet začatých bytov zvýšil o 23 bytov.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 251 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet stúpol o 25.

Okres Veľký Krtíš

V okrese Veľký Krtíš sa za polrok 2017 dokončilo 16 bytov. Oproti polroku 2016 sa znížil počet dokončených bytov o 3 (pokles o 15,8 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 4,2 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 41 bytov. Medziročne počet začatých bytov klesol o 22 bytov.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 562 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet klesol o 1.

Okres Zvolen

V okrese Zvolen sa za polrok 2017 dokončilo 98 bytov. Oproti polroku 2016 sa zvýšil počet dokončených bytov o 62 (nárast o 172,2 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 26 %, čo predstavuje najvyšší podiel v kraji.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 76 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 41.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 674 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet  klesol o 13.

Okres Žarnovica

V okrese Žarnovica sa za polrok 2017 dokončilo 27 bytov. Oproti polroku 2016 sa zvýšil počet dokončených bytov o 19, čo predstavuje najvyšší percentuálny nárast spomedzi všetkých okresov kraja (o 237,5 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 7,2 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 70 bytov. Medziročne stúpol počet začatých bytov o 34.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 291 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet stúpol o 32.

Okres Žiar nad Hronom

V okrese Žiar nad Hronom sa za polrok 2017 dokončilo 20 bytov. Oproti polroku 2016 sa zvýšil počet dokončených bytov o 14 (nárast o 233,3 %). Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 5,3 %.

V sledovanom období sa v okrese začalo stavať 19 bytov. Medziročne sa zvýšil počet začatých bytov o 4 jednotky.

Ku koncu sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 383 bytov. V porovnaní s polrokom 2016 ich počet stúpol o 1.

 

Oddelenie informačného servisu
Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovanív Banskej Bystrici