Základná škola Š. M. Daxnera

Základná škola Š. M. Daxnera

ZŠ, Základná škola Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote

Adresa: Ul. Dr. V. Clementisa 13, 979 01 Rimavská Sobota
Telefón:047/ 5621 666
Kontaktná osoba:Mgr. Viliam Vidinský - riaditeľ
E-mail:skola@zsclemrs.edu.sk

Základná škola Š. M. Daxnera bola zaradená do siete škôl 1. 9. 1993.

Profilácia školy

* rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka (AJ, NJ, RJ)
* získavanie počítačovej gramotnosti - informatická výchova od 1. ročníka
* rozvoj a podpora telesnej výchovy a športu, pohybová príprava so zameraním na plávanie a netradičné športové hry od 1. ročníka
* tvorivo-humanistická výchova uplatňujúca tvorivý a ľudský prístup k výchove žiaka a potom aj k jeho vzdelávaniu

Záujmové útvary:

* literárny krúžok
* krúžok anglického jazyka
* krúžok Lego
* športový krúžok
* výtvarný krúžok
* krúžok rytmickej gymnastiky pre I. a II. stupeň - PaedDr. O. Barnová
* krúžok Lego - Dacta, RoboLab - Mgr. J. Gverinová
* estetická výchova na ZŠ - Mgr. J. Husztyová
* umelecký krúžok - Mgr. M. Šimáková
* krúžok slovenského jazyka a literatúry - Mgr. M. Šimáková
* krúžok slovenského jazyka a literatúry - Mgr. J. Husztyová
* krúžok slovenského jazyka a literatúry - Mgr. A. Gálffyová
* matematický krúžok - RNDr. K. Valušová
* ľadový hokej - Mgr. P. Černý
* krúžok varenia a pečenia - Mgr. A. Gálffyová
* prírodovedný krúžok - Mgr. D. Csanková

Záujmové útvary v školskom klube detí

* tanečný krúžok - p. M. Farkasová
* spevácky krúžok - Mgr. I. Vrancová
* výtvarný krúžok - Mgr. L. Činčurová
* tvorivé dielne - p. J. Cuperová
* prírodovedný krúžok - p. B. Együdová

V priestoroch školy majú žiaci k dispozícii:

* odborné učebne: 2 počítačové učebne, multimediálnu učebňu, fyzikálnu učebňu, chemickú, učebňu cudzích jazykov, dielňu pre technickú výchovu, učebňu šitia, varenia, učebňu výtvarnej výchovy, učebňu hudobnej výchovy a dve telocvične

* školskú jedáleň, školskú knižnicu, školský športový areál s futbalovým, basketbalovým a hádzanárskym ihriskom, veľký školský dvor

* ambulanciu zubného lekára

* školský bufet

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.